Özgüven ve Girişkenlik

tarafından
317
Özgüven ve Girişkenlik

Girişkenlik, sosyal ve iletişim becerileri eğitiminde düzenli olarak adlandırılan bir beceridir.

İddialı olmak, agresif veya pasif bir şekilde ‘yanlış’ kabul etmeden, kendi veya diğer insanların haklarına sakin ve olumlu bir şekilde dayanabilmek anlamına gelir.

Girişken bireyler, başkalarını üzmeden ya da kendilerini üzmeden kendi noktalarına ulaşabilirler.

Herkes zaman zaman pasif ve agresif bir şekilde hareket etse de, bu tür cevap verme yöntemleri çoğu zaman özgüven eksikliğinden kaynaklanır ve bu nedenle başkalarıyla etkileşime geçmenin uygunsuz yollarıdır.

Bu yazı, iddialı davranışların haklarını ve sorumluluklarını inceler ve atılganlığın size nasıl fayda sağlayabileceğini göstermeyi amaçlar.

Girişkenlik nedir?

Oxford Sözlüğü girişkenliği şöyle tanımlar:

“İleri hak, olumlu, birinin haklarının tanınmasında ısrar”

Başka bir deyişle:

Atılganlık kişisel haklarınız için ayağa kalkmak anlamına gelir – düşünceleri, duyguları ve inançları doğrudan, dürüst ve uygun yollarla ifade etmek.

Ayrıca şunu not etmek önemlidir:

İddialı olmakla beraber, daima diğer insanların düşüncelerine, duygularına ve inançlarına saygı göstermeliyiz.

Kendine güvenen davrananlar, her zaman başkalarının düşüncelerine, duygularına ve inançlarına olduğu kadar kendilerine de saygı duyarlar.

Girişkenlik, duyguları, istekleri ve arzuları uygun bir şekilde ifade edebilme konusuyla ilgilidir ve önemli bir kişisel ve kişilerarası beceridir. Girişkenlik, diğer insanlarla olan tüm etkileşimlerinizde, evde veya işte, işverenlerle, müşterilerle veya iş arkadaşlarıyla kendinizin veya başkalarının haklarına zarar vermeden, açık, açık ve makul bir şekilde kendinizi ifade etmenize yardımcı olabilir.

Girişkenlik, bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini, gereksiz endişe duymadan kendileri için ayakta durmalarını, dürüst duyguları rahatça ifade etmelerini ve başkalarının haklarını reddetmeden kişisel haklarını ifade etmelerini sağlar.

Pasif, Agresif ve İddialı

Girişkenlik, genellikle pasif ve agresif davranış arasındaki denge noktası olarak görülür.

İddialı olmak

İddialı olmak, kendinizin ve diğer kişilerin haklarını ve isteklerini dikkate almayı içerir.

Girişkenlik; başkalarının görüşlerini, isteklerini ve duygularını açık ve dürüst olmaya teşvik etmek, böylece her iki tarafın da uygun şekilde davranması anlamına gelir.

İddialı davranış şunları içerir:

  • Dilek, düşünce ve duyguları ifade etmeye açık olmak ve diğerlerini de aynı şekilde yapmaya teşvik etmek.
  • Başkalarının görüşlerini dinlemek ve bu görüşlerle uyuşup uyuşmadığına göre uygun şekilde cevap vermek.
  • Sorumlulukları kabul etmek ve başkalarına devretmek.
  • Yaptıkları ya da yaptıkları şeyleri başkalarının takdirini düzenli olarak ifade etmek.
  • Hataları kabul edip özür dileyebilmek.
  • Kendini kontrol etme.
  • Başkalarına eşit ve adil davranmak. 

Bazı insanlar çeşitli nedenlerle iddialı davranmak için mücadele edebilir ve bunun yerine ya saldırgan ya da pasif davrandıklarını görebilirler.

Pasif olmak

Pasif veya iddialı olmayan bir şekilde yanıt vermek, başkalarının isteklerine uymak anlamına gelir ve bireysel haklara ve özgüvene zarar verebilir. 

Birçok kişi pasif bir yanıt alır, çünkü başkaları tarafından beğenilmek için güçlü bir ihtiyaç duymaktadırlar. Bu insanlar kendilerini eşit olarak görmezler çünkü başkalarının haklarına, isteklerine ve duygularına daha fazla ağırlık verirler. Pasif olmak, düşünceleri veya duyguları iletememe ile sonuçlanır ve insanların yapmak istemedikleri şeyleri yapmalarını, başkalarını memnun etmelerini ümit eder. Bu aynı zamanda başkalarının sorumluluk almalarına, önderlik etmelerine ve karar vermelerine izin verdikleri anlamına gelir.

Klasik bir pasif cevap, aslında ‘hayır’ demek istediklerinde isteklerine ‘evet’ diyenler tarafından sunulur.

Örneğin:

“Bugün araba yıkamak için zaman bulabileceğinizi düşünüyor musunuz?” 

Tipik bir pasif cevap olabilir:

“Evet, alışveriş yaptıktan, önemli bir telefon görüşmesi yaptıktan, dosyalamayı bitirdikten, camları temizledikten ve çocuklar için öğle yemeği yaptıktan sonra yapacağım!” 

Çok daha uygun bir cevap olabilirdi:

“Hayır, bugün yapamam, çünkü yapmam gereken birçok şey var.” 

Pasif olarak yanıt veren kişinin gerçekten vakti yok, ancak cevapları bu mesajı iletmiyor. İkinci cevap, kişinin isteğinin sonuçlarını yapması gereken diğer işler ışığında kabul ettiği iddiasıdır.

Girişkenlik, evde olduğu gibi işte de aynı derecede önemlidir.

Hayır diyemeyen bir kişi olarak tanınırsanız, meslektaşlarınız ve yöneticileriniz tarafından görevlendirileceksiniz ve hatta kendinizi hasta edebilirsiniz.

Pasif cevap verdiğinizde, kendinizi daha az pozitif bir ışıkta sunun ya da bir şekilde yere koyun. Kendinizi bu şekilde sürekli küçümsüyorsanız, diğerlerinden daha aşağı hissetmeye başlayacaksınız. Pasif davranışın altında yatan nedenler çoğu zaman zayıf özgüven ve özsaygı olsa da, başlı başına bir değer yaratarak kısır bir döngü oluşturarak öz değerlerini azaltabilir.

Agresif olmak

Bir başkasına karşı saldırgan davranmakla, hakları ve özgüvenleri zarar görür.

Agresif davranış, diğer kişilerin görüşlerini veya duygularını dikkate almaz. Agresif davrananlar nadiren başkalarının övgüsünü veya takdir edilmesini gösterir ve saldırgan bir yanıtla diğerlerini aşağıya çekmeye meyillidir. Agresif tepkiler diğer kişiyi, agresif veya pasif bir şekilde, iddiasız bir şekilde yanıt vermeye teşvik eder.

Birisine gereksiz yere acele etmek, sormak yerine söylemek, birisini görmezden gelmek veya başkalarının duygularını göz önünde bulundurmamak gibi çok çeşitli saldırgan davranışlar vardır.

Kişilerarası becerilerin iyi olması, farklı iletişim şekillerinin ve her bir yaklaşımın yol açabileceği farklı tepkilerin farkında olmanız gerektiği anlamına gelir. Kişilerarası ilişkilerde pasif veya agresif davranışların kullanılması, iletişim kurduğunuz kişiler için istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve bu, ileriye yönelik olumlu hareketleri engelleyebilir.

Agresif bir şekilde konuşulması korkutucu veya üzücü bir deneyim olabilir ve alıcı bu tür bir davranışı neyin tetiklediğini veya saldırganlığı hak etmek için ne yaptığını merak ederek bırakılabilir.

Düşünceler ve duygular açık bir şekilde belirtilmezse, bireylerin başkalarını istek ve arzularını yerine getirme konusunda manipüle etmesine yol açabilir. Manipülasyon gizli bir saldırganlık şekli olarak görülebilirken, mizah da saldırgan olarak kullanılabilir.

Farklı Durumlar Farklı Önlemler Çağrısı
– mı yaparlar?

Farklı durumlarda iletişim kurarken – pasif, iddialı veya agresif bir şekilde – farklı yanıt verdiğinizi fark edebilirsiniz.

Herhangi bir etkileşimin her zaman iki yönlü bir süreç olduğunu ve bu nedenle iletişimdeki diğer kişiyle ilişkinize bağlı olarak tepkilerinizin farklı olabileceğini hatırlamak önemlidir.

Örneğin, eşiniz için patronunuza karşı iddialı olmanın ya da tam tersi olmanın daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Ancak, kolay olsun ya da olmasın, iddialı bir yanıt sizin için ve diğer insanla olan ilişkiniz için her zaman daha iyi olacaktır.