İkinci bedenimiz olan enerjik Anatomimiz

tarafından
231
İkinci bedenimiz olan enerjik Anatomimiz

İnsanın enerji alanı, fiziksel benliklerimizi çevreleyen ve örten, zihin bedenimiz ve ruhumuzla etkileşime giren eterik bir enerji alanıdır.

Burada birçok insan enerji alanı bulunmaktadır. Bunlar, tüm canlı hücreler, dokular ve organlar ve bir bütün olarak vücut tarafından üretilen fiziksel olarak ölçülebilir elektromanyetik ve manyetik alanları içerir. Fakat aynı zamanda biyoalanlar da vardır.  İşte en önemli insan biyolojik alanlarının kısa açıklamaları.

Morfogenetik Alanlar

Biyolojide morfogenetik bir alan, spesifik vücut yapılarına veya organlarına yol açan bir hücre grubudur. Örneğin, kalp alanı kalp dokusuna dönüşür. Bilimsel araştırma yapan Rupert Sheldrake, 1980’lerin başında, bilimsel olarak kabul edilen ve onları enerjik, ince morfogenetik ya da morfik alanlar olarak adlandıran ilk kişiydi. Yani bu da demek oluyor ki öncelikle insanın bir elektriksel alanı oluşuyor ve bu alan kalp böbrek dalak gibi alanlara ayrışıyor ve bu alanları insanın ruhu yönlendirerek hücrelere komut veriyor, bu komutlarla hücreler şekillenerek organlar oluşuyor. 

Sheldrake, morfik bir birimin içinde ve çevresinde bir enerji alanı olduğunu ve daha sonra onu doku veya organ haline getiren fiziksel gelişim birimi olduğunu ileri sürdü. Belli bir gruba ait tüm canlı organizmalar – hücrelerden insanlara – morfik alana uyum gösterir ve o alandaki programlara göre morfik rezonans yoluyla gelişir. Rezonans sadece benzer formlar arasında meydana gelir, bu yüzden maymun bir bitkinin özelliklerini üstlenmez. Sheldrake’e göre, bu enerji alanları zihinsel bir formun yanı sıra bir veri tabanı olarak da hizmet ediyor.

Sheldrake’nin teorisi, bir ailenin üyelerinin neden bazı davranışları ve hatta duyguları azalttığını ve türlerin neden ortak özellikleri ve gelişim modellerini paylaşabileceğini açıklamaya çalışır. Çeşitli çalışmalar ayrıca, ayrıldıklarında bile, belirli türlerin üyelerinin, morfogenetik alanlarla açıklanabilen bir bilmecenin, benzer özellikleri veya davranışları kazandığını göstermiştir. Doğada ince, zaman ve mekanla sınırlı değiller. Bu teori, DNA’yı insan vücudu alanlarından gelen bilgiyi ince beden yoluyla alıp, belli şekillerde hareket etmesini söyleyen bir insan olarak tasvir eder.

Büyükbabamın müzikal hediyeleri daha sonra DNA’dan ziyade morfik alanlardan torununa taşınabilir. Morfik enerji alanları, kimyasal depolar olan epigenetik yapıyı öğretebilir.

Sheldrake’in felsefesi, geçmiş yaşam hatıralarının yaşamdan yaşama, ruhun morfik enerji alanından geçebileceğini de söylemektedir. Bu anılar doğada yok olmaz ve belirli bir yaşamla sınırlı kalmaz. 

Eterik Alanlar

Eterik kelimesi genellikle ince beden veya aura terimlerinin yerine kullanılır . Aşağıda, “Özel İnsan Enerji Alanları” altında açıklandığı gibi, bir hücreden bir bitkiye, bir insandan insana canlı titreşimin her bir biriminin çevresinde bağımsız eterik alanlar ve ayrıca vücuda bağlı spesifik bir eterik alan vardır.

Eterik terimi, enine enerji dalgalarını ileten, boşluğa nüfuz eden bir ortam olarak kabul edilen eter kelimesinin bir türevidir.

Aurik alanın tamamı ile ilişkilendirildiğinde, tüm vücudu çevreler, bu yüzden insan enerji alanının önemli bir bölümünü oluşturur.

Ayrı bir enerji kütlesi olarak önemli ve popüler bir görünüm olan eterik beden, fiziksel bedeni fiziksel gelişim için bir matris görevi gören diğer ince bedenlerle birleştirir. Aura konusunda çağdaş bir uzman olan Barbara Brennan’ın önerdiği gibi, bu insan enerji alanı bu nedenle hücreler büyümeden önce var olur. Lawrence ve Phoebe Bendit, aurik alanın aynı olduğunu söyleyerek, vücudun her parçasına nüfuz ettiğini ve bunun için bir matris olarak davrandığını iddia eder.

Kim Bonghan, eterik bedeni ve meridyenleri birbirine bağlar, meridyenlerin eterik insan enerji alanı ile fiziksel beden arasında bir arayüz olduğunu öne sürer. Eterik vücut, fiziksel bedeni oluşturan meridyenleri oluşturur.

Özel Enerji Alanları

Çeşitli zihinsel, duygusal, ruhsal veya fiziksel işlevleri düzenleyen birçok farklı biyolojik alan vardır ve bunlar ince vücudun çeşitli kısımlarına karşılık gelir. Aşağıdaki biyolojik alan listesi, Barbara Ann Brennan ve diğerlerinin çalışmalarına dayanmaktadır.

barür ann brennan tarafından ve on iki çakra sistemine göre tarif edildiği gibi aurik alanın katmanları.

Fiziksel alan (Physical field): En düşük frekansta. İnsan vücudunu düzenler.
Eterik alan (Etheric field) : Etrafını çevreleyen fiziksel yapı için plan . Ayrıca ruh için eterik bir insan enerji alanı var.
Duygusal alan (Emotional field) : Organizmanın duygusal durumunu düzenler.
Zihinsel alanı (Mental field) : Süreçler fikirler, düşünceler ve inançlar .
Astral alan (Astral field) : Fiziksel ve ruhsal alemler arasındaki bağ. Zaman ve mekandan arınmış.
Eterik şablon (Etheric template) : Sadece manevi düzlemde bulunur ve varoluş için en yüksek idealleri tutar.
Göksel alan (Celestial field) : Evrensel enerjilere erişir ve eterik alanlar için bir şablon olarak hizmet eder.
Nedensel alan (Causal field) :Daha düşük varoluş seviyelerini yönlendirir.

Aura

Bilim adamları, atalarımızın zaten sahip oldukları bilgilere ek olarak, yüz yıldan uzun bir süredir tüm vücudumuzu çevreleyen insan enerji alanının auranın varlığını araştırıyor ve kanıtlıyorlar. Bu alan, bizi dış dünyaya bağlayan ince gövdeyi kapsayan aurik katmanlar veya aurik alanlar adı verilen çoklu enerji bantlarından oluşur.

Aura, birçok kültürde birçok isim tarafından bilinmektedir. Kabalistler buna astral ışık dediler. Hristiyan sanatçılar, Hz. İsa’yı ve diğer figürleri ışık koronasıyla çevrili olarak betimlemişlerdir. Tibet ve Hint Budistleri ile birçok Amerikan yerlisi kabilesinin Vedik yazıları ve öğretileri , insanın enerji alanını ayrıntılı olarak tanımlamaktadır. Pisagor bile aydınlık bir beden olarak algılanan alanı tartıştı. Aslında, Future Science’ın yazarları olan John White ve Stanley Krippner, her bir kültürü farklı bir adla adlandıran, insan aurasına göre doksan yedi farklı kültür şeklinde etmiştir.

Bilim, 1800’lerin başından beri auranın gizemine nüfuz etmede aktif olarak yer almıştır. Bu süre zarfında, Belçikalı mistik ve doktor Jan Baptist van Helmont, her şeye nüfuz eden evrensel bir sıvı olarak görselleştirdi. Aura bir sıvı gibi davranan veya akan hatta geçirgen olması fikri, tarih boyunca tutarlı kalmıştır. “Mesmerizm” terimi için kullanılan Franz Mesmer, hem canlı hem de cansız nesneler için, maddi cisimlerin birbirinden etkilenebileceği bir mesafeden manyetik olarak algıladığı bir sıvı ile ilişkilendirdiği ileri sürüldü. Baron Wilhelm von Reichenbach, odik güç olarak adlandırdığı ve daha sonra ince gövdeye atfedileceği bu insan enerji alanına özgü birçok özellik keşfetti.

Daha önce elektriğin babalarından biri olan James Clerk Maxwell tarafından araştırılan elektromanyetik alana benzer özellikleri paylaşılmıştır. Odic, insan enerji alanı, elektromanyetik alan gibi kutupsallardan veya karşıtlardan oluşuyor, elektromanyetizmada karşıtlar çeker tezini ortaya koymuştur.

Reichenbach ayrıca, insan enerji alanının farklı renklerle ilgili olduğunu ve sadece bir yük taşıyamayacağını, aynı zamanda nesnelerin çevresine akabileceğini de buldu. Çin tıbbının fikirlerine benzer şekilde, vücudun sol tarafındaki alanı negatif bir kutup, sağ tarafını da pozitif kutup olarak tanımladı. (Not: islam inancına göre kiramen katibin melekleri, günah yazan sol, sevap yazan sağ tarafta bulunur. )

Bu ve diğer teoriler aura’nın akışkan veya akıcı bir duruma sahip olduğunu; farklı renklerden, dolayısıyla frekanslardan oluştuğunu; geçirgen ve geçirgen olmak; ve elektromanyetik özelliklere sahip olmasına rağmen, doğada manyetiktir sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer araştırmalar ise ince bir beden teorilerini ortaya koydu ve aurik insan enerji alanının bir ek elementini daha ifade etti: insanın iç kutsal alanıyla bağlantısı

Örneğin, 1911’de Dr. Walter Kilner aura’yı renkli filtreler ve özel bir tür katranla inceledi. Üç bölge keşfetti: 1- cildin yanında karanlık bir katman, 2-vücuda dik bir açıyla akan daha eterik bir katman ve 3-15 cm çapında konturlu narin bir dış kısım. En önemlisi, bu “aura” nın dediği gibi koşullar, öznenin akıl ve sağlık durumuna tepki olarak değişti. 1900’lerin başlarında, Dr. Wilhelm Reich, “orgone” adını verdiği evrensel bir enerjiyi inceleyen deneylerle insan enerji alanı ve niteliklerine dair bilgilerimizi ilerletti.

Çalışmaları sırasında, gökyüzünde canlı ve cansız olan tüm cansız nesneleri ve varlıkları çevreleyen enerji gözlemledi. Birçok metafizikçi orgonun chi veya prana ile eşdeğer olduğuna inanır . Ayrıca olumsuz zihinsel ve duygusal kalıpları salıvermek ve böylece değişimi etkilemek için tıkanıklık alanlarının giderilebileceğini fark etti. Bu, ince ve fiziksel enerjilerin yanı sıra duygusal ve zihinsel enerjiler arasındaki bağlantıları vurguladı.